Anunt intentie achizitie

Anunt intentie achizitie

  • admin
  • ianuarie 15, 2013
  • Stiri FSR
  • Comentariile sunt închise pentru Anunt intentie achizitie

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
– co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE

Râșnov, 15-01-2013

FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA, cu sediul în Str. Câmpului nr.1, Râșnov – 505400, jud Brașov, derulează, începând cu data de 3.07.2012, proiectul “Creşterea eficienţei energetice la S.C. Fabrica de Scule Râşnov S.A.“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Organism Intermediar pentru Energie în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (AM POS CCE). Valoarea totală a proiectului este de 1.067.008,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 429.245,50 lei.Proiectul se implementează în localitatea Râșnov județul Brașov pe o durată de 12 luni. Obiectivul proiectului este creşterea eficienţei energetice la S.C. Fabrica de Scule Râşnov S.A., în vederea scădereii costurilor de producție și practicării unor prețuri mai avantajoase pentru clienți.

În acest scop FABRICA DE SCULE RÂȘNOV SA organizează procedura de achiziție de lucrări prin CERERE DE OFERTĂ (criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”). Valoare estimată a contractului: 917.000 lei inclusiv TVA.

Ofertele tehnice și financiare, precum și documentele de calificare vor fi depuse la sediul societății, în plic închis până la data de 07.02.2013 ora 10:00. Garanția de participare este de 10.000 lei. Ședința de deschidere va avea loc în aceeași zi la ora 11:00, la sediul societății.

Documentaţia de atribuire şi informaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 9:00 -16:00 la sediul societății sau pe adresa de e-mail: contact@fsr.ro.

Persoană contact: Dan Spătărelu
Funcţie: manager proiect
Tel +40-268-257776, Fax +40-368800014, dan.spararelu@fsr.ro